Αυγοτάραχο Μεσολογγίου Π.Ο.Π.Από το 2013 ο συνεταιρισμός παράγει Αυγοτάραχο Μεσολογγίου με τον χαρακτηρισμό Π.Ο.Π το οποίο συσκευάζεται στο μοναδικό πιστοποιημένο εργαστήριο παραγωγής αυγοταράχου με το χαρακτηρισμό Π.Ο.Π. του αλιευτικού συνεταιρισμού "Αναγέννηση" σύμφωνα με την 
Υ.Α. 269858/1994 (ΦΕΚ 3/Β-7/1/1994) . 


Για κάθε πιστοποιημένο αυγοτάραχο ενσωματώνεται στο κερί μία κάρτα με τα στοιχεία του παραγωγού και έναν αριθμό μητρώου όπου αντιστοιχεί στο ψάρι από το οποίο προήλθε.

Το αυγοτάραχο Μεσολογγίου παράγεται από το αυγό του θηλυκού Κέφαλου, τη μπάφα. Η αλιεία των ψαριών και η παραγωγή του αυγοτάραχου γίνεται αρχές  Αυγούστου με τέλη Σεπτέμβρη και το σύνολο της παραγωγής δεν ξεπερνά τα 1000 κιλά ετησίως. 
Η διαδικασία παραγωγής ξεκινάει με την αφαίρεση των αυγών από τις γονάδες αμέσως μετά την αλίευση τους
Αφαιρείται αμέσως το αίμα χωρίς να διαχωριστούν τα αυγά   
Χωρίς να προηγηθεί ψύξη ή κατάψυξη τοποθετούνται  για λίγες ώρες στο αλάτι Αφήνονται να στεγνώσουν στον αέρα σε σκιερό μέρος για κάποιες μέρες
         Η διαδικασία ολοκληρώνεται με το κέρωμα. 

Από την σύλληψη του ψαριού ως το κέρωμα ο χρόνος που μεσολαβεί είναι έως 10 μέρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Κατά την ανωτέρω διαδικασία το αυγοτάραχο χάνει έως 30-40% του βάρους του γεγονός που οφείλεται στο στέγνωμα και την  εξάτμιση κατά την φάση του αερισμού. Διατηρείται σε απλή συντήρηση ψύξης  περίπου  1 χρόνο με προσθήκη κάποιων επιπλέον στρώσεων κεριού σε συντήρηση ψυγείου.