Το ιχθυοτροφείο Σχοινιάς


Το ιχθυοτροφείο “Σχοινιάς” ανήκει στο ευρύτερο σύμπλεγμα της Κεντρικής Λιμνοθάλασσας.

Πρόκειται για λιμνοθάλασσα ανοικτού τύπου με εκτεταμένο μέτωπο επικοινωνίας με την θάλασσα οριοθετημένο με ιχθυοφραγμούς κατασκευασμένους από ξύλο και πλαστικό συνολικού μήκους 3800 m περίπου. Περιλαμβάνει πέντε παραδοσιακά μεσολογγίτικα διβάρια και μία φυσική αμμονησίδα. 

Η αλιευτική θέση - ιχθυοτροφείο "Σχοινιάς" της Κεντρικής λιμνοθάλασσας αποτελεί αντικείμενο αλιευτικής εκμετάλλευσης του συνεταιρισμού "Καλός Ψαράς» που πρόσφατα συγχωνεύθηκε και απορροφήθηκε από τον συνεταιρισμό «Αγία Ειρήνη».

Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο ιχθυοτροφείο είναι μικρής κλίμακας και αφορούν τις υποδομές διαμονής του προσωπικού του συνεταιρισμού.